8. svibnja 2012.

Croatia Airlines propustio iskoristiti državno jamstvo

Croatia Airlines nije iskoristio državno jamstvo koje mu je u rujnu prošle godine odobrila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, pa odlukom Vijeća AZTN-a to rješenje više nije na snazi.Naime, državno jamstvo trebalo je omogućiti nabavu novih zrakoplova, ali Uprava Croatia Airlinesa je s proizvođačem zrakoplova Airbus potpisala ugovor o odgodi isporuke zrakoplova s planirane 2013./2014. na 2015./2016. Tako je odgođeno i dospijeće predujmova u iznosu od 57,7 milijuna dolara. Time je, pak, nestala i potreba za novim kreditnim zaduženjem kojima bi se financirala avansna plaćanja za koje je Vlada, na temelju rješenja Agencije, nacionalnom zračni prijevozniku bila odobrila jamstvo za sanaciju.
Opširnije piše Lider ...

Nema komentara:

Objavi komentar