25. veljače 2013.

Obuka novih pilota protupožarnih aviona

foto Ministarstvo obrane RH
U Protupožarnoj eskadrili 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO u vojarni Zemunik u petak 22. veljače 2013. započela je letačka obuka pilota za avione Canadair CL-415 i Airtractor AT 802 A/F. Ovim obukama osigurava se neophodan kadar za protupožarne avione za zadaće gašenja požara iz zraka. Letačkoj obuci prethodila je provedba tehničke učionice i primijenjene teorije za pojedini tip aviona, a kroz naredni period uključujući i protupožarnu sezonu provodit će se vježbe letenja u sklopu preobuke pod stručnim vodstvom nastavnika letenja Protupožarne eskadrile. Letačka preobuka na kanaderima obuhvaća usvajanje znanja, vještina i navika neophodnih za upravljanje avionom CL-415 pri vizualnom, instrumentalnom i noćnom letenju, a provodi se kroz tri stupnja letačke obuke kojom piloti stječu odgovarajuću kategoriju letačke spremnosti i obuke za dodatno osposobljavanje. Po polazniku je predviđeno 85 sati naleta od čega po 30 sati na vodenim površinama i na požarima. Završetkom preobuke piloti dobivaju zvanje kopilota na kanaderima, dok dodatno osposobljavanje uključuje obuku za kapetane i probne pilote.
Opširnije piše Ministarstvo obrane RH ...

Nema komentara:

Objavi komentar